Aldente

Alt begynner med takknemlighet

Alt begynner med takknemlighet

Bærekraftrapport for 4 generasjon møbelfabrikk på Jæren
aarsland møbelfabrikk

Bakgrunn

Aarsland møbelfabrikk er en av landets ledende leverandører av kvalitetsrike kontor- og skolemøbler. Aarsland har lokal produksjon på Vigrestad på Jæren og er i dag fjerde generasjon som driver møbelfabrikken.

Som leverandør til store innkjøpere i privat og offentlig næringsliv opplever Aarsland økt krav til å kunne dokumentere fabrikken bærekraftsarbeid, ikke minst i forbindelse med anbud og konkurranser. Og flott er det!

Som Stavanger første byrå som har spisset kompetansen på bærerkraft, ble Aldente kontaktet for å bidra med dette arbeidet.

Løsning

Arbeidet med å lage en rapport for Aarslands bærekraftarbeid startet med å kartlegge hva fabrikken allerede gjør i dag, samt hvordan de ulike aktivitetene gjennomføres og måles. I bedrifter som har eksistert i flere generasjoner har det ofte blitt etablert rutiner basert på "old-fashion-sirkulærøkonomi" da dette ikke var et miljøkrav, bare sunn fornuft, å ivareta de ressursene man rår over. På 60- og 70-tallet var det utenkelig å kaste fullt brukbare ressurser når de kunne omsettes og være lønnsomme. Hos Aarsland har det i flere generasjoner vært etablert løsninger for å sirkulere og gjenbruke avfall og restmaterialer med nemsomhet, noe som har resultert i at fabrikk i 2020 energigjenvinner hele 77 % av avfallet. I tillegg til ISO sertifiseringer og EPD- og Svanemerkede produkter har fabrikken et svært godt grunnlag for å etablere tydelige mål for enda grønnere produksjon. 

Vi har tatt i bruk Per Espen Stoknes´"Grønn vekst trapp" for å strukturere arbeidet og som et verktøy for kontinuerlig forbedring, der vi samler mål og tiltak for arbeidet.

Aldente har ansvar for fasilitering, kartlegging og struktur av bærekraftsarbeidet, samt kommunikasjon og design av rapporten. 
Bærekraftrapporten er gjort i tett samarbeid med Elin Bergsaker Sola som både har bidratt både på idé til historiefortellingen – samt skrevet de gode teksten.
Tom Haga står for de fine fotoene.

Du kan lese hele bærekraftsrapporten her.


Her kan du lese hele bærekraftsrapporten.

Vi har valgt Grønn vekst-trappen som et verktøy for kontinuerlig forbedring for Aarsland møbelfabrikk, der vi samler mål og tiltak for arbeidet. Grønn vekst-trappen er utviklet av ©Per Espen Stoknes

Sirkulærøkonomi handler om ressursenes reise, men det er også en reise for Aarsland. På samme måte som en steingard bygges stein på stein, må vi gå steg for steg mot målet om 100 prosent sirkularitet hos Aarsland.

I 2020 ble 404 tonn avfall gjort om til briketter. Les hele historien her.

Brikettene fra Aarsland utgjør 10 % av Aase gartneris totale energiforbruk. Ved å bruke bioenergi i stedet for fossil brensel i agurkproduksjonen, sparer gartneriet miljøet for 500 tonn CO2 hvert år. Les hele historien her.