Aldente

Åtte kunstnere spør

Åtte kunstnere spør

Det gir litt av noen svar.

Bakgrunn

I forbindelse med Grunnlovsjubileet inviterte MUST åtte kunstnere med lokal tilknytning til å se på museets rolle når historien skrives. Hvem eier historien? Svarene skulle vises på fire av MUSTs museer. Dermed ble den tradisjonelle åpningen på en liten time, et glass og litt mingling, forvandlet til tre timer og bussturer på kryss og tvers over hele byen. Resultatet skulle markedsføres, boards i bybildet var bestilt og ellers var bestillingen en folder og en liten annonse. Målet vårt var å sørge for flere besøkende på åpningen enn forrige MUST-suksess: Den internasjonalt anerkjente Sophie Calles utstilling, hvor folk sto i kø for å komme inn. 

Løsning

Siden svarene – kunstverkene – ikke var ferdige da materiellet skulle i trykken, var det naturlig å gå bak: Hvordan har kunstneren tenkt? Hva ligger til grunn for hvert verk? Kunstnerne svarte, enten ved å legge seg på gulvet med sprittusj og JCDecaux-plakater eller ved å skanne og sende på mail. Før åpningen ble folk invitert til kunstsafari: På magebånd, i avisa og på MUSTs nettsider. 

Resultat

På de fire museene kom det til sammen 1003 besøkende, hvorav 465 møtte opp på safariens første stopp. Sophie Calle? 450.