Aldente

Fôret virker – fisken vokser

Fôret virker – fisken vokser

Lansering av nytt fiskefôr
skretting

Bakgrunn

Skretting skulle lansere Prime & Express: To nye fôr som sammen gjør at fisken vokser fortere uten at det går ut over kvaliteten. Lanseringen skulle skje i forbindelse med Aqua Nor, verdens største messe for akvakulturteknologi.

Hvordan dresse opp et fôr som skiller seg ut og blir lagt merke til, i en verden preget av fakta, data og hundre andre fôr? 

Løsning

Ved å vise hva som skjer med fisken når den får Prime & Express: Den vokser fort. Først på det som var oppgaven: En brosjyre. Etter hvert så vi, sammen med kunden, at denne ideen ville være perfekt også på en digital presentasjon. Til slutt endte vi opp med en fysisk brosjyre, et digitalt verktøy, annonser og giveaways. Med en stil som vanligvis ikke kjennetegner fiskefôr.

 

Illustrasjon: Silje Marie Kristiansen 

Programmering: Last Friday 


Illustrasjoner av Silje Marie Kristiansen