Aldente

Tenk nytt om hvordan vi bor

Tenk nytt om hvordan vi bor

Oppgave: Fjern syttitallets klamme klisjeer og gi ideen
om bofellesskap ny drakt.
kruse smith eiendom

Bakgrunn

Vi blir stadig flere. I stedet for å dele plassen, bor vi færre og færre på stadig flere kvadratmeter. Ingen bærekraftig løsning for verken mennesker, miljø eller økonomi. Helen & Hard og Kruse Smith Eiendom delte et sterkt ønske om å gjøre noe med dette. Sammen med Gaia Trondheim utviklet de Gaining by Sharing: GbS er en helt ny modell for bofellesskap som bygger på bærekraft både arkitektonisk, sosialt, økonomisk og miljømessig. For å skape et best mulig sted å bo, er prosessen basert på brukermedvirkning, altså at menneskene som skal flytte inn, er med og utvikler løsningene fra dag én. 

Filosofien, modellen og mulighetene er primært beregnet på det kommersielle boligmarkedet, men tilbys også private som ønsker å etablere et bofellesskap. Oppgaven var å utvikle en grafisk profil og en nettside som begge tydeliggjorde modellens verdier og muligheter for primærmålgruppen: kommersielle boligutviklere.

Løsning

Ideen til logo og profil er hentet fra modellens fire hjørnesteiner. Disse er visualisert gjennom en “GbS-hjørnestein” satt sammen av elementer fra arkitektur (tre), økonomi (jord), miljø (grønt) og sosiale relasjoner (rosa silke). Hjørnesteinene er tatt ut i alle sentrale kommunikasjonsflater (visittkort, presentasjonsmal og nettside) gjennom ordene økonomi, mennesker, miljø og arkitektur. På nettsidens forside går muligheter, goder og argumenter for GbS-bofellesskap i loop som en første introduksjon, mens undersidene åpner for å gå mer i dybden. gainingbysharing.no

Programering: Last Friday
Publiseringsløsning: ExpressionEngine

Resultat

Målet med nettsiden er langsiktig. Fremtiden vil vise om vi har lykkes.


gainingbysharing.no

Modellhåndbok for Gaining by Sharing