Aldente

ICORN er Safe, not silent i Malmö

ICORN er Safe, not silent i Malmö

Profil til generalforsamling
icorn

Bakgrunn

Våren 2018 skulle ICORNs generalforsamling arrangeres i Malmö, og de trengte en synlig arrangementsprofil som kunne brukes på alt materiell, i bybildet, til deltakerne, til publikum og på nett.

Tema for generalforsamlingen var Safe, not silent – kjernen i ICORNs og fribyenes arbeid, og målet med profilen var å fortelle hva møtet handlet om og bidra til at arrangementet var synlig i bybildet.

Løsning

Når en forfulgt forfatter eller kunstner er trygg i en friby, og ikke lenger er truet på livet eller står i fare for bli fengslet, kan han eller hun fortsette å si i fra om urett. HØYT!

Løsningen brøler NOT SILENT i alle flater, og de viktige ordene er selvsagt skrevet av forfattere og kunstnere som tilhører nettverket. Den røde skriblingen forteller om affekt, menneskelige reaksjoner og sterke følelser – samtidig som den utgjør et godt visuelt støtteelement.


Temaet for generalforsamlingen håndskrevet av forfattere og kunstnere som tilhører nettverket.

Fra generalforsamlingen.

Programmet

Utsnitt fra programmet.

Den vietnamesiske aktivisten, musikeren og artisten Mai Khôi tar bilde av sin egen konsertplakat.