Aldente

Norges mest sirkulære matfestival

Norges mest sirkulære matfestival

Bærekraftstrategi- og løsninger for Gladmat festivalen.
Bærekraftsrapport.
gladmat

Bagrunn

Gladmat har satt seg et hårete mål: festivalen skal bli Norges mest sirkulære matfestival! I 2020 startet Gladmat arbeidet med en grønn strategi- og innovasjonsprosess. Prosessen ble ledet av Aldente og TIPI Innovasjon som våren 2021 gjennomførte Tipi langtur. Prosessen har blant annet bestått av flere workshops, hvor Gladmat har gjort en kartlegging av festivalens miljø- og samfunnspåvirkning og etablert en grønn strategi. Vi har sett på Gladmat sine positive og negative påvirkninger på miljøet gjennom både planleggingen, byggingen, gjennomføringen og avslutningen av festivalen. Det har gitt Gladmat anledning til å vurdere hvor festivalen kan ha størst påvirkning ved å endre og forbedre. Arbeidsmetoden som har involvert gode samarbeidspartnere, leverandører og utstillere, har i tillegg til grønn vekst strategi og plan også inkludert Gladmat 2030-scenarieworkshop, partnermapping, Design Thinking basert idéworkshop og Tipi natur.

Sammen har vi formet mål for fremtiden og en fyldig rapport proppet av strategiske aktiviteter og muligheter for  årene fremover.

Den grønne strategien har altså gitt oss noen spennende scenarier på kort og lang sikt, og allerede sommeren 2021 startet vi med konkrete tiltak. Noen tiltak ble realiseres allerede sommeren 2021. Under festivalen bygget Gladmat Bakgården, en pilot på hvordan Gladmat skulle drive en mer miljøvennlig festival. Målet var at tiltakene som gjennomføres i Bakgården i 2021, skal gi så gode erfaringer og kunnskap at festivalen på sikt utvider løsningene til også å gjelde drift av hele festivalen.

Noen av tiltakene som ble tatt ut i Bakgården i 2021:

Løsning

Design og forbruk

– Konseptområdet Bakgården som en splitter ny pilot der sirkulære prinsipper og bærekraftige løsninger ble testet ut
– Spesialdesignede vaskeriløsninger bidro til redusert forbruk av engangsartikler, og ga også nyttig kunnskap om hvordan vi kan redusere forbruket enda mer i årene fremover
– Den gjenbrukbare skiltløsningen er designet for å vare – og videreutvikles. Skiltløsningen erstatter engangsskilt og bannere, men viste veien like godt (og vil fortsatt gjøre det neste år!)
– Nye, synlige miljøstasjoner som gjorde det enklere å resirkulere avfall
– Gjenbrukbare handlenett reduserte behovet for plastposer

Kommunikasjon

Skal vi få til endring og utvikling, må vi få med oss dem det gjelder: Folk! 
– Ved inngangen til hvert av festivalområdene ble folk møtt med tydelig henvisning til nærmeste miljøstasjon – og på miljøstasjonen ventet tydelig veiledning for hvordan du enkelt kunne sortere riktig.
– I festivalprogrammet fant besøkende informasjon om hvordan de kunne bidra til å skape en grønnere festival.
– Kommunikasjon i sosiale medier inkluderte innhold om hvordan du som gjest kunne gjøre mer bærekraftige valg på årets festival.
– Alle utstillere fikk informasjon om vaskeriløsningen i Bakgården og miljøstasjonene, med spesielt fokus på matavfall og en oppfordring om å handle grønt.
– Gladmat oppfrdret utstillerne  å stille krav til sine leverandører, og om mulig prioritere de mest bærekraftige leverandørene.

Avfallshåndtering, resirkulering og måling

Målet var en festival uten engangsartikler og matavfall, og med 50 prosent mindre restavfall.– Vaskeriløsningen i piloten Bakgården
– Avfall fra seks miljøstasjoner fra de tre konseptområdene ble samlet inn og målt
– Nullpunktsgrunnlag for videre målinger
– Samarbeid ned Renovasjon Næring sørget for veiing og måling av avfall; glass og metall, mat, trevirke, frityrolje og restavfall.
– Alt matavfall ble levert til IVAR IKS sitt komposteringsanlegg.
– Vi etablerte et samarbeid med Infinitum om pant (som dessverre ble stjålet).
– Gladmats frivillige festivalmedarbeidere bisto gjestene med riktig håndtering av vaskeri og sortering av avfall.
– Gladmat etablerte et godt samarbeid med Stavanger kommune sin Living Lab ifm. bruk av vaskeriløsning og miljøstasjon i Bakgården.

Les Gladmats bærekraftsrapport her.


Vi er stolte over å ha gjennomført vårt første Tipi prosjekt for Gladmat, våren 2021.
Prosessen har blant annet bestått av flere workshops, hvor Gladmat har gjort en kartlegging av festivalens miljø- og samfunnspåvirkning og etablert en grønn strategi. Foto: Tord Paulsen. Les mer her!

Tipimodellen. Tipi Innovasjon byr på nyskapende, tverrfaglige innovasjonsprosesser som leder til økt konkurransefortrinn gjennom grønne, lønnsomme strategier og løsninger. Les mer om Tipi modellen her.

Norges mest sirkulære matfestival!

Miljøstasjon i Ledaalparken.

Glassavfallest nye liv starter her!
 

Miljøstasjon i Ledaalparken.

Miljøstasjonene er produsert i samarbeid med Vågane & Viste, Allkopi og snekret av fabelaktige John og Bendik i Gladmat. Illustrasjoner: Heiaklubben/Helene Brox. Tekster Elin Sola. Foto: Tord Paulsen.

La oss skape Norges mest sirkulære matfestival sammen!

Miljøstasjonene er produsert i samarbeid med Vågane & Viste, Allkopi og snekret av fabelaktige John og Bendik i Gladmat. Illustrasjoner: Heiaklubben/Helene Brox. Tekster Elin Sola. Foto: Tord Paulsen.

Vaskeriløsning i piloten Bakgården for å teste ut hvordan Galdmat kan fjerne all engangsservice på festivalen.

Skilt til Gladmatsløypenes Guidekompaniet-guider.

Det gjenbrukbare skiltingssystemet av tre utviklet av Aldente og LEVA. Illustrasjoner Helen Brox fra Heieklubben. Produsert i samarbeid med Vågane & Viste og Allkopi.

Det gjenbrukbare skiltingssystemet av tre utviklet av Aldente og LEVA. Illustrasjoner Helen Brox fra Heieklubben. Produsert i samarbeid med Vågane & Viste og Allkopi. Foto: Tord Paulsen.

Det gjenbrukbare skiltingssystemet av tre utviklet av Aldente og LEVA. Illustrasjoner Helen Brox fra Heieklubben. Produsert i samarbeid med Vågane & Viste og Allkopi.

Gjenbruk av røde bånd fra Gladmat 2019.


Gjenbruk av røde bånd fra Gladmat 2019.
 

Markedsmateriell for Gladmatfestivalen.

Markedsmateriell for Gladmatfestivalen.

Markedsmateriell for Gladmatfestivalen.

Vi er stolte over å ha gjennomført vårt første Tipi prosjekt for Gladmat, våren 2021. Foto: Tord Paulsen.

Tipi-modellen passer for private og offentlige aktører som vil være med å skape en fremtid der formål, mennesker, planet og fortjeneste er del av samme bunnlinje. Les mer på Tipi Innovasjon.

Her kan du lese festivalens bærekraftrapport 2021.