Aldente

Ett kontor sparer miljøet for Co2 tilsvarende 10 flyreiser

Ett kontor sparer miljøet for Co2 tilsvarende 10 flyreiser

Klimaregnskap
ivar iks

Bakgrunn

IVAR IKS er en miljøbedrift eid av 12 kommuner. En av bedriftens kjerneoppgaver er mottak og gjenvinning av avfall f ra husholdninger og næringsliv. De arbeider også for å redusere avfallsmengden gjennom å legge til rette for økt ombruk av gjenstander. Da administrerende direktør Ingrid Nordbø skulle innrede sitt nye kontor, ønsket hun å benytte brukte møbler og gjenstander fra IVARs gjenvinningsstasjoner, eller som var til salgs via ulike omsetningskanaler for brukte gjenstander. En viktig tilleggsverdi var å inspirere andre, gjennom å vise at det er fullt mulig å lage kontor av resirkulerte materialer. Prosjektet skulle uomtvistelig føre til mindre miljøbelastning enn om kontoret ble innredet med nye møbler på vanlig måte. Prosjektet skulle også undersøke hvordan brukte gjenstander og avfall
kunne ombrukes, oppfylle nye funksjonskrav og få lengre levetid, ved å tilføre kompetanse innen kreative kommersielle næringer som design, interiørarkitektur og ulike håndverksfag.

Løsning

Etter en ideprosess gjennomført av Link arkitekter og Aldente, landet vi på å lage et lekkert, attraktivt og kvalitetsrikt kontor kan ikke kunne tro var laget av resirkulerte materialer og søppel. Basert på moodboard og konseptskisser laget vi det nye kontoret av bruktkupp og avfall om blant annet: Hyllevegg av trematerialer og bordfot av gamle lampetter, krukker og glass – alt funnet på IVAR sin gjenvinningsstasjon. Ståbord med «marmorplater» er støpt av havfanget plast. Teppe laget av gamle garn. Barstoler laget av gjenbruksplast, insulinsprøyter (!) og kaffegrut. Det gamle hev-senk-bordet har fått ny bordplate fra en lokal møbelfabrikk, og øvrig interiør er bruktkupp og brukte gjenstander fra IVAR sine gjenvinningsanlegg.

Klimaregnskapet er utført av IVAR Iks v/ Tord Tjelflaat og NIRAS Norge. NIRAS Norge og baserer seg på utslippsdata hentet fra en anerkjent database for livsløpsvurderinger (ecoinvent), tredjepartssertifiserte miljøvaredeklarasjoner (EPD-er) og faglitteratur. For ombruksmaterialene er klimagevinsten antatt lik produksjon av et tilsvarende produkt bestående av samme materialer. For materialene som er gjenvunnet er det også tatt utgangspunkt i utslipp fra produksjon av et tilsvarende produkt, men her er utslippene fra gjenvinningsprosessen trukket fra for å finne den endelige klimagevinsten. 

Aldente kommunikasjonsbyrå / Tipi innovasjon og Link arkitektur står bak idé, løsninger og prosjektledelse. Tjernad Fine Furnitures står for trearbeid og montering.

Se presentasjonen med klimaregnskapet her. 


Se presentasjonen med klimaregnskapet her.