Aldente

Strategier og løsninger fremtiden kaller på

Strategier og løsninger fremtiden kaller på

Utvikling av nyskapende og tverrfaglige innovasjonsmodell
tipi innovasjon

Bagrunn

Mai 2020 mottok Aldente som prosjektleder for et bedriftsnettverk, støtte fra Innovasjon Norge til gjennomføring av et forprosjekt. Ideen til Tipi Innovasjon kom etter at Kristin Koll sammen med Anita Brekke i 2017 tok initiativ til å etablere ressursgruppe for kreative kommersielle næringer i Næringsforeningen i Stavanger-regionen med mål om å løfte en samlet næring og bidra til utvikling i samfunnet gjennom tverrfaglig samarbeid.

Basert på kartlegging av kreative næringer i regionen, samt flerårig arbeid i Aldente kommunikasjonsbyrå etter en visjon om å skape engasjerende kommunikasjon og løsninger for kunder som ivaretar ressursen for nåtiden og dem som kommer etter oss, var veien kort til ideen om å jobbe sammen - i tverrfaglige team - for å løse kompleks problemer. Og sammen - med ulike fagdisipliner, oppdragsgiver og folk – skape de strategiene og løsningene fremtiden krever av oss.

Tipi Innovasjon er utviklet med støtte fra Innovasjon Norge. 

Tipi Innovasjon

Grønn omstilling krever flere stemmer, dobbelt så mange ører – og et forrykende mot. Det har vi, når vi jobber sammen!

Håpet er lysegrønt, skrev Alexander Kielland. I dag, nærmere 150 år etter, er håpet fortsatt grønt. Og fremtiden? Grønn, den også. Uansett hva vi måtte mene om det.
Tipi Innovasjon byr på nyskapende, tverrfaglige innovasjonsprosesser som leder til økt konkurransefortrinn gjennom grønne, lønnsomme strategier og løsninger.
Tipi-modellen passer for private og offentlige aktører som vil være med å skape en fremtid der formål, mennesker, planet og fortjeneste er del av samme bunnlinje. 

Samskaping
Vi mener at silo-jobbingens tid er forbi. Derfor utfordrer vi både oss selv og tradisjonelle arbeidsmetoder gjennom tverrfaglig samskaping. For å ivareta handlekraft, mot og det nærværet som kreves for å skape gode løsninger, setter vi sammen et tilpasset og tverrfaglig Tipi-team for hver oppgave. Tipi-teamet hentes fra et samarbeidsnettverk bestående av folk med spisskompetanse innen en bredde av fagfelt. Modellen samler oss om en felles prosess og retning, og gjør oss lette nok til å være omskiftelige fra en utfordring til en annen.

Våre programmer
Tipi Innovasjon tilbyr programmene Tipi Langtur, Tipi Panorama, Tipi Sprint og Tipi 4 årstider.

Les mer om modellen og modellens fire faser her, eller ta kontakt for å høre hvordan vi kan hjelpe deg!


Tipi ble lansert våren 2021 i forbindels med Gladmatfestivalens grønne strategi og den sirkulære piloten Bakgården. Foto: Tord Paulsen. Les mer om Tipi Innovasjon her.

Takk for Maren Skjelde og Gladmat festivalen som gav oss tillit og var første selskap ut med Tipi prosessen. Her har vi vår første av i alt 3 workshops, på Hermetikken i Ledaalparken. Foto: Tord Paulsen.

Tipi består av et tverrfaglig, profesjonelt fellesskap bestående av fagfolk som jobber dedikert med å omforme en verden der formål, mennesker, planet og fortjeneste er del av samme bunnlinje.

Tipi modellen består av 4 faser som kan settes sammen til ulike programmer. Og en fleksibel verktøykasse. Les mer om modellens 4 faser her.

I en verden i radikal endring, vil markedet kreve grønne strategier og grønne løsninger. Modell: ©PerEspenStoknes

I Tipi-prosessen kartlegger vi hvor du som kunde er i ditt arbeid med bærekraft og grønn strategi. Fasen tilpasses hver enkelt prosjekt, men kan for eksempel inkludere Grønn Vekst trapp (©PerEspenStoknes), relevante FNs bærekraftsmål, vesentlighetsanalyse og etablering av målbare mål.

Fordi vi er en levende del av den grønne omstillingen, er Tipi også en holistisk modell hvor vi benytter anerkjente nærværøvelser i arbeidet. Disse er basert på inspirasjon, erfaring og forskning på sammenhenger mellom mindfulness og innovasjon. Les mer om vår kapasitetstrening her.

Profil for Tipi Innovasjon. Foto: Anita Hamremoen.