Aldente

Bakgrunn

Risavika havn er en internasjonal havn, med masse trafikk inn og ut til alle døgnets tider. Havnen har også status som ISPS-terminal. ISPS er en internasjonal klassifisering med mål om å ivareta sikkerheten for skip og havner over hele verden. Alle som skal inn på en ISPS-terminal må vise godkjent adgangskort og benytte synlighetsklær, og operatører på havneterminalen må klarere sine kunder og besøkende. 

 

Med sjåfører fra flere ulike land, oppstår det ofte usikkerhet om hvor man skal kjøre, og trafikken korker seg ved inngangene. Behovet var derfor stort for et intuitivt skiltsystem som sluser de nye sjåførene vekk fra gatene og til et område hvor de kan stoppe og ringe riktig firma for å få korrekt klarering.

Løsning

Skiltsystemet vi utviklet sammen med oppdragsgiver, inkluderer informasjons- og henvisningsskilt til både sjåfører og fotgjengere. Symbolbruken er intuitiv, og Stavangerregionen Havns tydelige, merkevarebyggende profil er ivaretatt. På sikt vil dette systemet bli en mal som kan brukes for alle havnene som hører til under Stavangerregionen Havn.