Aldente

Aldentes visjon er å skape bevegelse for oppdragsgivere som ser lenger enn sin
egen generasjon. Med gjennomtrengende, visuelt dristig kommunikasjon. Kraftfulle
avtrykk av ambisjon og intensjon. Basert på solide prosesser og strategier.

Aldente trenger designer!

Aldente trenger designer!

1. august begynner den 10 uker lange pappapermisjonen til Johannes. Med økende oppdragsmengde søker vi en vikar som kan begynne allerede nå.